Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

Kinh báo

Các bạn thân mến bài thơ  VƯỜN CÂY BẦU BẠN là bài thơ cuối cùng
của tập thơ thứ 4... và cũng là thời điểm tôi dừng viết thơ ...
để nhường chỗ cho thể loại văn xuôi...và dành thời gian đọc lại những bài thơ  
cũ đã viết sửa chữa cho được hoàn thiện hơn....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét